Projekt Japonska

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, III. gimnazija Maribor in Shotoku Gakuen Junior & Senior High School Tokio so v mednarodnem projektu povezane šole. Slovensko poimenovanje je Projekt Japonska.
Namen povezovanja šol je
– spoznavanje kultur in posebnosti jezikov obeh narodov,
– spoznavanje značilnosti obeh dežel,
– primerjava poteka šolskega dne in dejavnosti dijakov med poukom in po njem,
– izmenjava dijakov in učiteljev.
Koordinatorica projekta: Karmen Peršak, prof.