Farmacija se predstavi

Šolsko glasilo Habitus, posvečeno vsebinam iz farmacije:

Farmacija – to je lekarna, boste rekli. Ja, res je, farmacija je tudi lekarna oziroma delo v lekarni. Je pa še veliko več. Združuje sodobno tehnologijo, ki se uporablja v proizvodnji zdravil, z zahtevno analitiko, ki potrjuje visoko stopnjo kakovosti izdelkov. Združuje znanje kemije, anatomije ter poznavanje delovanja in uporabe zdravil s skrbjo za zdravje posameznika in družbe. Vrača nas k naravi in k uporabi zdravilnih rastlin ter izboljšuje kvaliteto našega življenja. Ja, vse to je farmacija.

Naj vam na kratko predstavimo, kaj vas čaka v naslednjih štirih letih, če se odločite za program farmacevtskega tehnika.

Praktični pouk pri različnih predmetih:

Strokovni predmeti s področja biologije:

Pouk na farmaciji:

VAJE s področja BIOLOGIJE:

Pri Oblikovanju zdravil gre, kot ime že samo pove, za sklop znanj o oblikah zdravil in njihovi izdelavi. Dijaki v času šolanja podrobneje spoznajo in osvojijo delo farmacevta v laboratoriju, predvsem v lekarni, postopke izdelave zdravil in kaj morajo zdravila vsebovati, da bodo izdelana kakovostno, varno in učinkovito.

Vse, kar dijaki spoznajo in sami odkrijejo pri pouku, preskusimo in izdelamo tudi v naših laboratorijih. Nekatere dijake zanima tudi kozmetologija.

Predmet Rastlinske droge in naravne spojine je namenjen spoznavanju zdravilnih rastlin in njihovih delov, ki se uporabljajo v terapiji – t.i. drog. Zanima nas, kdaj in kako jih uporabljamo, kdaj se jih ne smemo posluževati, s čim jih ne smemo kombinirati…

Rastline tudi gojimo na šolskem zeliščnem vrtu. Nekatere rastlinske droge uporabimo za izdelavo mazil, izvajanje poskusov ali pa kot preparate za mikroskopiranje.

Samo kakovostno zdravilo je lahko varno in učinkovito.  Pri Analizi zdravil preverjamo, ali je v zdravilu res toliko učinkovine, kot piše na škatlici.

Naučimo se kakovostno in količinsko vrednotiti zdravila ter na najsodobnejših aparaturah spremljamo njihovo stabilnost.

V četrtem letniku dijaki poznajo že večino zdravil in zdravilnih rastlin, zato se lahko preizkusijo tudi v Svetovanju v lekarni.

V času izobraževanja se dijaki usposabljajo tudi pri delodajalcu. Večina dijakov izbere lekarno, nekaj pa jih znanje nabira tudi v specializirani prodajani in v industriji. Najbolj pridni in najbolj pogumni se odpravijo tudi v tujino, samostojno ali pa v okviru projekta Erasmus+.

Poleg sodobnega in kvalitetnega pouka nudimo dijakom številne obšolske dejavnosti, šola pa se vključuje v različne državne in mednarodne projekte.

Če vas zanima kaj od navedenega, vabljeni v Ruše, kjer boste z našo pomočjo postali farmacevtski tehniki. In potem? Morda vas bo zamikalo delo v proizvodnji ali analizi zdravil, morda vas bo bolj pritegnila specializirana ali zeliščna prodajalna. Če vam znanja ne bo dovolj, se boste vpisali na fakulteto in študirali farmacijo, laboratorijsko biomedicino, kozmetologijo, fizioterapijo, ali pa kaj čisto drugega. Če pa ste eden tistih, ki vam je všeč vonj lekarne, bo to prava služba za vas.

Kaj vam še svetujejo naši dijaki?

(Visited 15.441 times, 9 visits today)