[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2020/01/Solska-pravila-GSKS-Ruse-2019-20.pdf” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Šolska pravila[/button]

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2020/01/Solska-pravila-ocenjevnja-znanja-GSKS-Ruse-2019-20.pdf” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Pravila ocenjevanja[/button]

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2018/11/PRILOGA-pravil-ocnjevanja_potrebno-stevilo-ocen-2018_19-zbir.xlsx” size=”large” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Priloga k pravilom ocenjevanja[/button]

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2020/04/Šol.-pravila-ocenjev.-znanja-GSKŠ-Ruše-dopolnitev-7.4.2020.pdf” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Šolska pravila oc. znanja dopolnitev[/button]

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (Uradni list)

 

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2020/01/Šolski_koledar2019_20-potrjen.docx” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Šolski koledar 2019/20[/button]

 

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2018/04/DD-hišni-red-sobna-pravila-2017-2018.docx” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Dijaški dom – hišni red[/button]

 

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2018/09/Katalog-OIV-in-ID-GSKS-Ruse-2019-20-1.docx” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Katalog OIV/ID 2019/20[/button]

 

[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2018/04/KATALOG-VSEBIN-ZA-OŠ-1-1.docx” size=”xl” icon=”edit” border=”#bf3bbf”]Katalog vsebin za osnovne šole[/button]