HIŠNI RED ZA IZVEDBO SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 2023

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (Uradni list)

 

(Visited 1.776 times, 1 visits today)