Smo šola, ki smo si za svoje cilje, za katere si učitelji in delavci šole prizadevamo, zapisali:

»Vsem dijakom radi pomagamo, da bi bili uspešni in da bi kar najbolj razvili svoje sposobnosti. Izbiramo aktivne metode in oblike dela, ki dijakom omogočajo uspešnejše učenje v šoli. Dijakom omogočamo, da se izkažejo tudi v različnih obšolskih dejavnostih, na tekmovanjih v znanju in drugje. Ustvarjamo take medsebojne odnose med učitelji in dijaki, ki kar najbolj prispevajo k dobrim učnim rezultatom. Trudimo se prisluhniti učnim in drugim težavam dijakov in jim jih pomagamo reševati«.

Prednosti šole in šolskega okolja, kakor jih vidijo naši učitelji in dijaki:

  • lepo, naravno okolje, v katerem stoji šola,
  • prostorna šola, ki omogoča enoizmenski pouk,
  • velika telovadnica in zunanji športni objekti,
  • bližina dijaškega doma,
  • prijazna knjižnica,
  • dobra opremljenost z IKT tehnologijo,
  • matične učilnice,
  • možnosti za izvenšolske aktivnosti,
  • dobri odnosi med učitelji in učenci,
  • dijaki se zaradi številčno manjše šole poznajo med seboj.

Dijakom nudimo pestro izbiro izbirnih vsebin in jim omogočamo vključevanje v mednarodne izmenjave. Udeležujejo se različnih tekmovanj, kjer dosegajo lepe uspehe.

(Visited 1.034 times, 2 visits today)