AKTUALNO:

Rezultati jesenskega roka mature

 

Tudi letos naši gimnazijci 100 % uspešni na splošni maturi

Informacije, obrazci, plačilo in URNIKI za VAJE:

Tajnica šolske maturitetne komisije: Darja PAHOR

Telefon: 02 / 63 00 814

Uradne ure: sreda: 9:40 – 10:25.

e-pošta: splosnamatura@gimnazija-ruse.si

Predprijava na splošno maturo: OBRAZEC

Predprijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni predmet): OBRAZEC

Prijava k splošni maturi: OBRAZEC

Prijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5. predmet): OBRAZEC

Redni dijaki se k splošni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

Prijava k izpitu (tisti, ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno na splošni maturi): OBRAZEC

Odjava od poklicne mature: OBRAZEC

 

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati Ric-u in GSKŠ Ruše. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo.

1. Plačilo za ric

2. Plačilo za GSKŠ Ruše:
Cena za kritje stroškov maturitetnih izpitov v višini 20.00 € za en izpit.
Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

Dijaki opravite seminarske naloge in vaje pri izbirnih predmetih v skladu z maturitetnim koledarjem in pod mentorstvom svojega učitelja/ice.
Kandidat, ki je seminarsko nalogo ali vaje oddal, pa ni pristopil k splošni maturi iz tega predmeta, se mu število doseženih točk upošteva pri naslednjih prijavah k splošni maturi. Lahko pa odda novo ali izboljšano nalogo v skladu s pravili. Pri tem se kandidatu upošteva število točk doseženo na tem izpitnem roku.

 

MATURITETNE VAJE: BIOLOGIJA
ŠOLSKO LETO 2018/2019

Maturitetne vaje za biologijo se bodo izvajale v učilnici za biologijo. Dijaki drugih šol pridite vsaj 30 minut pred začetkom vaj, da v fotokopirnici plačate in dvignete fotokopije vaj.

IZVEDBENI TERMINI:

četrtek, 3. 1. 2019: 1. – 2. ura (710 – 845)

četrtek, 10. 1. 2019: 1. – 2. ura (710 – 845)

četrtek, 24. 1. 2019: 1. – 2. ura (710 – 845)

četrtek, 31. 1. 2019: 1. – 2. ura (710 – 845)

četrtek, 7. 2. 2019: 1. – 2. ura (710 – 845)

 

Barbara Kajba Mori, prof. biologije

 

 

Prijava za zunanje udeležence: prijavite se lahko v elektronski obliki na:

splosnamatura@gimnazija-ruse.si. Ob prijavi morate poravnati stroške vaj.  Plačilo vaj: 40 evrov (za udeležence, ki trenutno ne obiskujejo srednje šole).

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

št. TRR:  01100-6030695964,

sklic: 00-713300-015

Predmeti splošne mature:

Dijaki programa gimnazija opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

  1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit
  2. predmet: matematika, pisni in ustni izpit
  3. predmet: tuj jezik, pisni in ustni izpit
  4. predmet: izbirni predmet
  5. predmet: izbirni predmet

Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Koledar splošne mature: RIC

25. marec 2019

Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli.

6. marec 2019

Poskusna matura – slovenščina, esej

 

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Jesenski rok mature: individualni razporedi za opravljanje maturitetnih izpitov prispejo na šolo v skladu z maturitetnim koledarjem. Dijaki morate osebno podpisati seznanjenost z razporedom.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico poklicne mature. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, sami pozanimati (v zbornici šole).