ŠOLSKO LETO 2018/19

 

V četrtek, 8. 11. 2018,  bo ob 15.30 izpitni rok pri prof. Lei Levstik. Prijavite se lahko na izpite, katerih predmete vam je predavala v prejšnjih letih.

Razporedi ostalih izpitnih rokov so v pripravi.