Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 2018/19

Knjižnica je namenjena izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva, učenju, branju, pisanju, brskanju po različnih virih informacij in prebiranju časopisov.

Knjižnično dejavnost vodi Mojca Oman, prof. zgo in geo. (tel: 02/63-00-807, e-mail: mojca.oman@gimnazija-ruse.si).

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 14.00.

Gradivo posojamo dijakom in učiteljem naše šole. Ob vpisu v šolo postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Dijakom je na voljo tudi čitalnica s 26 sedeži ter pet računalnikov s stalnim dostopom do interneta in do elektronske baze podatkov EIFL Direct. Smo aktivni člani sistema Cobiss.

Izposojevalni roki:

·         leposlovje, strokovna literatura, učbeniki 14 dni,

·         revije 7 dni,

·         enciklopedije, leksikoni, slovarji samo za čitalnic.

Knjižnični red:

·         uporaba knjižnice je možna z veljavnim dokumentom s sliko,

·         izposojevalni rok za knjige in učbenike je 14 dni,

·         po poteku izposojevalnega roka je možno izposojeno gradivo še enkrat podaljšati, vendar le, če ni rezervirano za koga drugega,

·         gradivo je možno rezervirati,

·         po poteku vseh izposojevalnih rokov je treba gradivo vrniti, sicer si ni možno izposoditi novega, čitalniškega gradiva (leksikonov, priročnikov, atlasov, slovarjev…) ne izposojamo na dom ,

·         za izposojene knjige odgovarjate, zato jih ne posojajte drugim, naj si jih izposodijo sami,

·         dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         dijaki si lahko izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo za maturo ali zaključni izpit tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         redni bralci si lahko knjige sposodijo tudi čez počitnice, vendar jih je treba vrniti v prvem tednu septembra,

·         dijakom, ki bodo grobo kršili knjižnični red, knjig ne bomo več posodili,

·         v knjižnico vstopamo brez dežnikov, plaščev, bund …,

·         v knjižnici ni dovoljeno jesti.

Uporaba knjižnice je brezplačna, zaračunavamo pa:

·         0,40 EUR na enoto za teden dni zamude,

·         povrnitev stroškov popravila poškodovanih knjig oziroma nadomestilo za novo knjigo.

Izgubljene knjige:

·         če izgubite knjigo, to takoj javite v knjižnico, izgubljeno knjigo lahko nadomestite z novo (isti avtor, naslov, izdaja, zbirka…),

·         če knjige ni mogoče več kupiti, ker je razprodana, morate plačati dvakratno ceno nove knjige.

Učbeniški sklad

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad. V učbeniškem skladu imamo 6500 učbenikov. Vse učbenike smo obdelali računalniško, jih opremili s črtnimi kodami in uvedli računalniško izposojo s pomočjo programa COBISS/Katalogizacija, COBISS/Izpisi in COBISS/Izposoja. Na ta način lahko računalniško vodimo podatke o nabavi, odpisu in statistiko izposoje.

Izposoditi si je mogoče samo komplete učbenikov za posamezni letnik.

EZNAM UČBENIKOV

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: farmacevtski tehnik

Letnik: 1

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
Pavlič: Učbenik Rovaš 1 5,80 eur
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe 5,30 eur
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe 5,30 eur
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1 7,30 eur
N. Campbell: Biologija 1 6,50 eur
U. Golob: Geografija 2 eur
S. Berzelak: Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole /
J.Drobne, P.Mohar: Vzgoja za zdravje 2 eur
Interno gradivo za laboratorijske vaje 3 eur
Cena učbeniškega kompleta 39,20 eur

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: farmacevtski tehnik Letnik: 2

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
Pavlič: Učbenik Rovaš 2 5,80 eur
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe 5,30 eur
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe 5,60 eur
S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole /
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2 7,50 eur
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3 7,80 eur
M. Počkaj: Uvod v sociologijo 2 eur
A. Oražem Adamič: Mikrobiologija 2 eur
N. Prijatelj: Farmakognozija. Vsebine iz botanike 2 eur
K. Vrhovnik: Farmacevtska kemija 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 42 eur

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: farmacevtski tehnik Letnik: 3

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost

2 eur

M. Rugelj et al.: Od logaritmov do vesolja

/

A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe 5,60 eur
M. Dolinar: Anatomija in fiziologija človeka 9,50 eur
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo 2 eur
K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil 2 eur
N. Prijatelj: Farmakognozija. Ratlinske droge. Učbenik 2 eur
Interno gradivo za AZD 7 eur
Cena učbeniškega kompleta 30,10 eur

 

 SEZNAM UČBENIKOV  V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: farmacevtski tehnik Letnik: 4

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala /
N. Prijatelj: Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin, učbenik 2 eur
N Prijatelj: Socialna farmacija 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 6 eur

 

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: kemijski tehnik Letnik: 1

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
Pavlič: Učbenik Rovaš 1 5,80 eur
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe 5,30 eur
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1 7,30 eur
N. Campbell: Biologija 1 6,50 eur
U. Golob: Geografija 2 eur
S. Berzelak: Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole /
Cena učbeniškega kompleta 28,90 eur

 

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: kemijski tehnik Letnik: 2

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
Pavlič: Učbenik Rovaš 2 5,80 eur
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe 5,30 eur
S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole /
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2 7,50 eur
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3 7,80 eur
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika /
Cena učbeniškega kompleta 28,40 eur

 SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: kemijski tehnik Letnik: 3

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost

2 eur

M. Rugelj et al.: Od logaritmov do vesolja

/

A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe 5,60 eur
M. Počkaj: Uvod v sociologijo 2 eur
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika /
J.Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije 2 eur
J. Sodja: Fizikalna kemija 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 13,60 eur

 SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: kemijski tehnik Letnik: 4

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala /
J.Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije 2 eur
J. Sodja: Fizikalna kemija 2 eur
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe 5,60 eur
J. Sodja Božič: Vaje iz instrumentalne analize, učbenik 2 eur
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 15,60 eur

 SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: gimnazija letnik: 1

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
D.Kavka et al.: Linea nova 2 eur
M. Škrlec: Matematika 1. Zbirka nalog 6,90 eur
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe 5,30 eur
A. Mohorič: Fizika 1 2 eur
M. Dermastia: Kjer se življenje začne 8 eur
J.Senegačnik: Obča geografija, prenovljena 6,20 eur
V. Brodnik: Zgodovina 1 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 34,40 eur

 

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: gimnazija Letnik: 2

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
G. Pavlič et al.: Planum novum 2 eur
M. Škrlec: Matematika 2. Zbirka nalog 6,90 eur
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe 5,30 eur
A. Mohorič: Fizika 2 2 eur
Biologija 2. O zgradbi in delovanju organizmov 6,30 eur
J.Senegačnik: Svet 2 eur
D. Mlacović: Zgodovina 2 2 eur
M. Počkaj: Uvod v sociologijo 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 30,50 eur


SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: gimnazija Letnik: 3

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
G. Pavlič et al: Spatium novum 2 eur
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe 5,60 eur
J. Senegačnik: Evropa 5,70 eur
J. Cvirn: Zgodovina 3 2 eur
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo 2 eur
D. Tome: Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EKOLOGIJA 2 eur
Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EVOLUCIJA 2 eur
A. Mohorič: Fizika 3 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 25,30 eur

 

 

SEZNAM UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 Program: gimnazija Letnik: 4

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost 2 eur
G. Pavlič et al.: Tempus novum 5,60 eur
A. Gabrič: Zgodovina 4 2 eur
Cena učbeniškega kompleta 9,60 eur

 

DELOVNI ZVEZKI IN KNJIGE, KI JIH DIJAKI KUPIJO SAMI

GIMNAZIJA 1. letnik

Cena: 143,40 eur

Slovenščina

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, S. Pergar: BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, založba 19,50

Angleščina kot prvi tuji jezik

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino, 35,90
 2. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, delovni zvezek z rešitvami za angleščino, 22,50

Nemščina kot drugi tuji jezik

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CDROM, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Geografija

 1. Kürbus et al.: OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo, prenova 2019, 13,50

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije (II. izdaja), 13,90

 GIMNAZIJA 2. letnik

Cena: 45,30 eur

Slovenščina

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, K. Premru Kampuš: BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, 19,50

Geografija

 1. Senegačnik: SVET, delovni zvezek za geografijo, 11,90

Kemija

 1. A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, 13,90

GIMNAZIJA 3. letnik

Cena: 172,01 eur

Slovenščina

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino jezik, 19,50

Matematika

 1. Brilej et al.: OMEGA 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije, zbirka nalog za matematiko, 16,90
 2. Brilej et al.: OMEGA 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice, zbirka nalog za matematiko, 16,90

Angleščina kot prvi tuji

Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016, 14,71

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 4.izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino, 35,90

Nemščina kot drugi tuji jezik

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Geografija

 1. Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak: EVROPA, delovni zvezek za geografijo, 11,50

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, 18,50

GIMNAZIJA 4. letnik

Cena: 84,70 eur (obvezni del)

Slovenščina

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino jezik, 15,50

Matematika

 1. Brilej, B. Nikič, R. Seljak: OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, zbirka nalog za matematiko, 16,90
 2. Brilej, D. Ivanec, B. Kušar: OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral, zbirka nalog za matematiko, 16,90
 3. Kavka: MATEMATIKA ZA GIMNAZIJE, PRENOVLJENO,

priprava na maturo – osnovna raven, 19,50

Angleščina

Obvezno branje za maturo:

 1. Wilde: An Ideal Husband, založba DZS-EPC 9781408137208 15,90

 

Biologija – izbirni predmet

 1. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik, 17,50
 2. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA – EVOLUCIJA, učbenik za biologijo, 18,30

Biologija: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017, 14,71

Geografija – izbirni predmet

 1. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK,

učbenik za geografijo, 18,80

 1. Senegačnik: SVET, učbenik za geografijo, 17,50
 2. Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak: EVROPA, učbenik za geografijo 17,20
 3. Senegačnik: SLOVENIJA 1, učbenik, 16,50
 4. Senegačnik: SLOVENIJA 2, učbenik, 16,50

Kemija – izbirni predmet

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz

kemije za pripravo na maturo, 2 dela, II. izdaja 2017, 19,90

FARMACEVTSKI TEHNIK 1. LETNIK

Cena: Angleščina: 139,50 eur      Nemščina: 119,20 eur

Slovenščina

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, S. Pergar: BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, 16,90
 2. Brilej: ALFA, Realna števila, 16,90

Angleščina

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino, 35,90
 2. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, delovni zvezek z rešitvami za angleščino, 22,50

Nemščina

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik+ CD-ROM za nemščino, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije (II. izdaja), 13,90
 2. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, 13,90

 

FARMACEVTSKI TEHNIK 2. LETNIK

Cena: Angleščina: 127,30 eur      Nemščina: 127,30 eur     

Slovenščina

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, K. Premru Kampuš: BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa, 16,90
 2. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, 16,90
 3. Brilej: ALFA, Geometrija v ravnini, 16,90
 4. Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti, 16,90

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3,naloge iz kemije, 18,50

Strokovni predmeti

 1. Prijatelj: PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE, botanični del, samostojni delovni

zvezek, 10,20

 1. Vrhovnik: FARMACEVTSKA KEMIJA, delovni zvezek, 12,13

 

FARMACEVTSKI TEHNIK 3. LETNIK

Cena: Angleščina: 98,40 eur      Nemščina: 100,60 eur     

Slovenščina

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije, 12,90
 2. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije, 16,90

Angleščina kot prvi tuji jezik

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino, 35,90

Nemščina kot prvi tuji jezik

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Strokovni predmeti

 1. Čerin: FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA, delovni zvezek, 13,20

FARMACEVTSKI TEHNIK 4. LETNIK

Cena: Angleščina: 71,10 eur      Nemščina: 71,10 eur   (obvezni del)

Slovenščina

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 15,50

Matematika

 1. Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun, 16,90
 2. Brilej, B. Nikič: ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun, 14,90
 3. Kavka: MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO, 15,80

Strokovni predmeti

 1. Prijatelj: PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE, kemijski del, samostojni delovni

zvezek, 8,00

Biologija – izbirni predmet

 1. Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik, 17,50
 2. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA – EVOLUCIJA, učbenik za biologijo, 18,30

Biologija: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

2012-2017, 14,71

Kemija – izbirni predmet

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela, II. Izdaja 2017, 19,90

 

KEMIJSKI TEHNIK 1. LETNIK

Cena: Angleščina: 142,50 eur      Nemščina: 122,20 eur

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, S. Pergar: BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, 16,90
 2. Brilej: ALFA, Realna števila, 16,90

Angleščina kot prvi tuji jezik

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino,35,90
 2. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, delovni zvezek z rešitvami za angleščino, 22,50

Nemščina kot prvi tuji jezik

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CD-ROM za nemščino, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije (II. izdaja), 13,90

Strokovni moduli

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, IZRAČUNATI ZNAM, naloge za sklop Kemijsko računstvo v programu Kemijski tehnik, 16,90

KEMIJSKI TEHNIK 2. LETNIK

Cena: Angleščina: 105,60 eur      Nemščina: 105,60 eur     

Slovenščina

 1. Berc Prah, T. Slemenjak, K. Premru Kampuš: BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa, 16,90
 2. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, 16,90
 3. Brilej: ALFA, Geometrija v ravnini, 16,90
 4. Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti, 16,90

Kemija

 1. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, 13,90

Strokovni predmeti

 1. Vilhelm, I. Zadnik: PRAKTIČNI POUK 2, delovni zvezek za praktični pouk v 2. letniku srednjega kemijskega strokovnega izobraževanja, 4,60

KEMIJSKI TEHNIK 3. LETNIK

Cena: Angleščina: 103,70 eur      Nemščina: 105,90 eur     

Slovenščina

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 19,50

Matematika

 1. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije, 12,90
 2. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije, 16,90

Angleščina kot prvi tuji jezik

 1. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino, 35,90

Nemščina kot prvi tuji jezik

 1. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino, 19,60
 2. Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino, 18,50

Kemija

 1. A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, 18,50

KEMIJSKI TEHNIK 4. LETNIK

Cena: Angleščina: 63,10 eur      Nemščina: 63,10 eur     

Slovenščina

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 15,50

Matematika

 1. Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun, 16,90
 2. Brilej, B. Nikič: ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun, 14,90
 3. Kavka: MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO, 15,80

 [/tab] [/tabs]