Na naši šoli si prizadevamo dijakom ob obveznem delu, ki ga določa predmetnik, omogočiti tudi ustvarjalno delo v spodbudnem okolju in razvijati posameznikove sposobnosti.

Dijaki sodelujejo na najrazličnejših področjih:

 • sodelovanje na tekmovanjih v znanju,
 • mednarodno sodelovanje,
 • raziskovalna dejavnost,
 • razstave v šolskem likovnem razstavišču,
 • natečaj Janka Glazerja,
 • šolsko glasilo Habitus in angleški časopis,
 • Četrtki na Četrti, Ruškovanje, Noč na Četrti, šolske prireditve ter sodelovanje na prireditvah v kraju,
 • literarni večeri, okrogle mize in bralni klub,
 • sodelovanje na sejemskih prireditvah v Rušah, Mariboru in širše,
 • razvojni in inovacijski projekti,
 • projekt ekošole in zdrave šole (projekt, pri katerem dijaki sodelujejo v številnih ekodejavnostih, ki jih vzpodbujajo k zdravemu načinu življenja in skrbi za okolje),
 • izbor »naj dijakov« – nagrada: enodnevna strokovna ekskurzija in »naj dijak«,
 • obeležitev praznikov, svetovnih dni (veseli december, Valentinovo, itd.),
 • dobrodelne dejavnosti,
 • športna tekmovanja,
 • prostovoljno socialno delo (delo z gojenci VDC Polž, ostarelimi osebami v Sončnem domu, delo v Društvu za varstvo in proti mučenju živali),
 • učna pomoč.

Trenutno aktualni projekti:

Mednarodno sodelovanje

Zaključeni projekti, ki živijo še naprej:

(Visited 2.038 times, 1 visits today)