Vpis v prvi letnik 2020/21

Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11.5.2020. Prijava je dosegljiva na spletnem naslovu:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavnico lahko kandidati pošljejo po poši – priporočeno – ali skenirano na e. naslov:

info@gimnazija-ruse.si

Podpis ravnatelja/ice in žig osnovne šole ni potreben.

Vse dodatne informacije lahko dobite preko e. naslova:  tadej.vovko@gimnazija-ruse.si

Za dodatne informacije smo na voljo na GSM: 041 327 297

prilagojen nov rokovnik

https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

(Visited 124 times, 1 visits today)