Dijaki GSŠKF Ruše so dosegli lepe rezultate na državnem tekmovanju iz logike in na tekmovanju bober. Dobitniki priznanj so objavljeni v okrožnici:

(Visited 143 times, 1 visits today)