Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

 

V šolskem letu 2018/19 smo na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše v gimnazijskih oddelkih izvajali dejavnosti, ki sovpadajo  s projektom Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (2017-2022) – PODVIG.

V prvem letniku so dijaki prepoznavali svoja močna področja. Aktivno so se vključili v  delavnice projekta, ki potekajo v sklopu mednarodne izmenjave. V drugem letniku so se osredotočili na vlogo aktivnega državljana in pomen posameznika, ki prispeva k skupnemu dobremu. Dijaki so samostojno organizirali in izvedli prireditev ob praznovanju 8. marca v Kulturnem domu v Rušah. K sodelovanju so povabili OŠ Janka Glazerja Ruše in  VDC Polž. Kreirali so različne matematične igre.

Dijaki tretjega letnika gimnazije so  v medpredmetnih ekskurzijah iskali povezave med različnimi predmetnimi področji, predvsem v sinergiji naravoslovja in družboslovja. Predstavljali so samostojno izdelane matematične naloge v kontekstu geografske ekskurzije. Na Dnevih znanosti so dobili potrditev v uspešnem znanstvenem sožitju fizike in sociologije, ki jo je predstavil naš bivši dijak  dr. Matjaž Perc s FNM Maribor. Dijaki četrtega letnika materiala niso zbirali v portfoliu, a so kljub vsemu uspešno izpeljali športne dejavnosti za varovance VDC Polž.

Na koncu šolskega leta smo izvedli dvodnevni Festival uspešnosti, kjer so prvi dan prireditev vodile dijakinji 3. letnika gimnazije in dijakinja 1. letnika farmacevtski tehnik, v petek pa so se ob vseh nastopajočih gimnazijci tretjega letnika izkazali s pecivi desetih evropskih držav.

Po izvedenih aktivnostih so se porajale ideje za naslednje šolsko leto.

Najprej pa malo počitka.  Drage dijakinje in dragi dijaki, želimo vam prijetne in varne počitnice.

(Visited 148 times, 1 visits today)