Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja

Perspectives and Truths

Ruše, 30. 5. 2022 do 3. 6. 2022

Ponedeljek, 30. 5. 2022

V dopoldanskih delavnicah so sodelujoči dijaki spoznavali značilnosti populističnih voditeljev in politikov. Profesorica sociologije Darja Pahor je pripravila gradivo in preverila, kako dobro dijaki prepoznavajo elemente propagande in populizma, saj so se s propagando, lažnimi novicami in manipulacijo srečali v dosedanjih aktivnostih, ko so spoznavali posledice, ki so jih ti pojavi imeli v zgodovini. Tokrat so v mednarodnih skupinah v virih poiskali primere sodobnih voditeljev, ki s svojim načinom komuniciranja kažejo prvine populizma. Pripravili so predstavitve in predstavili elemente propagande, populizma; v debati pa razmišljali o levem in desnem populizmu in načinih prepoznavanja manipulativnih sporočil.

V popoldanski delavnici kreativnega pisanja so dijaki spoznali, kako se lotiti pisanja hita. Z navedenimi ključnimi besedami in simboli, ki jih predstavljajo, so v dveh skupinah izmenjaje ustvarili zanimivo besedilo, ki ga je Peter Andrej, ki je delavnico vodil, pospremil z glasbo. Nastala je pesem.

Torek, 31. 5. 2022

Torkove dopoldanske delavnice so bile namenjene pripravi na sredin pogovor z Dragom Jančarjem.

V delavnici, ki sta jo vodili dr. Branka Ribič Hederih in študentka Alja Rozman, so dijaki spoznali prvine verbalne in neverbalne komunikacije, razliko med subjektivnimi in objektivnimi podatki, primere dilem, moralne dileme, vpliv družbene vloge na vedenje, odnos do drugih, na obnašanje. V skupinah so se dijaki osredotočili na eno izmed oseb v romanu To noč sem jo videl, opise so preoblikovali v osebnostne lastnosti, odnos do Veronike in prepoznali moralne dileme posamezne osebe. Z zanimivo tehniko so predstavili vsebino in dokazali, da so knjigo pozorno prebrali.

Drugo torkovo delavnico, ki jo je vodila Ema Ramot,  sta s pesmijo Nocoj pa oh nocoj začeli Vanesa in Simona.

Bila je uvod v predstavitev ponavljajočih elementov v romanu. Dijaki so navedli primere simbolov in motivov. V skupinah so v izbranih kratkih odlomkih prepoznavali motive in teme, ki so jih strnili v sporočila in osrednjo idejo. 

Popoldanska delavnica je nadaljevala tradicijo glasbenega popoldneva. Tea Vučković in Marko Luk sta v delavnici The sound of manipulation dijakom predstavila manipulacijo zvoka in statistike v svetu elektronske glasbe, kompetence, ki jih potrebuje začetnik in tiste, ki jih potrebuje uveljavljeni DJ in glasbeni producent.

Sreda, 1. 6. 2022

V sredo smo z dijaki obiskali Ljubljano. V posebno čast nam je bilo, da nas je na Društvu slovenskih pisateljev sprejel Drago Jančar, dijake pa pozdravil kot svoje ruške sošolce. Eden najbolj uveljavljenih slovenskih pisateljev je namreč pred leti tudi sam obiskoval našo šolo. Pri vsebinski pripravi je sodelovala profesorica slovenščine Darka Tancer Kajnih, pogovor pa je vodila Ema Ramot.

Drago Jančar je z zanimivo pripovedjo razkril ozadje romana To noč sem jo videl. Govoril je o pomenu literature, zgodovinskem romanu kot sodobnem romanu, branju, potovanjih, nagradah in tudi spominih na leta, ki jih je preživel v Rušah.

Obisk Strmola je bil po pogovoru z avtorjem še zanimivejši. Spoznali  smo zgodovino gradu, njegove pomembne nekdanje lastnike in obiskovalce, predvsem pa sta nas zanimala zadnja lastnika gradu, ki sta v »njegovi namišljeni zgodbi, narejeni iz resničnosti« upodobljena kot Veronika in Leo.

Obisk delčka Slovenije smo končali na Bledu.

Organizacijsko je sredine aktivnosti usklajevala profesorica Maja Hergan.

Četrtek, 2. 6. 2022

V delavnici o orisu časa so mladi razmišljali o pomenu spremljanja aktualnih novic in tem, ki jih zanimajo, begajo, težijo in veselijo. Spletni časopis za otroke Časoris so najprej raziskali, nato pa v izmenjavi mnenj izpostavili dobre strani časopisa, ki so prevladale, ko so dodali še ideje, ki bi lahko časopis naredile še zanimivejši.

Sledila je delavnica medijske pismenosti, ki jo je vodila dr. Sonja Merljak Zdovc, urednica Časorisa. Izpostavila je primere dezinformacij, dijake spodbujala k razmišljanju o razlogih in posledicah lažnih novic in pomembnosti priznanja, da nečesa ne vemo, o iskanju verodostojnih informacij in virov.

Časorisovi »Lovci na lažne novice« na duhovit način kažejo, kako nepremišljeno verjamemo v neverjetno in s posredovanjem vsebine širimo lažne novice.

Dijaki so v popoldanski delavnici v skupinah napisali scenarij za kratek video posnetek. Razkropili so se po šoli in snemali zunaj nje, nastali so zanimivi primeri reklamnega posnetka, ki poskuša vplivati na pozitivno ravnanje.

Petek, 3. 6. 2022

Zadnji delovni dan aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja so dijaki dopoldanski dan preživeli ob ustvarjanju vsebin. Izbrali so delavnico, vsebino, dan in pridobljeno znanje, izkušnje in spoznanja oblikovali v izdelek.

Svoje izdelke so predstavili sošolcem, učiteljem, z zanimanjem pa sta jim prisluhnila tudi ravnateljica III. gimnazije Maribor, gospa Marija Lešer, in ravnatelj Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo, gospod Samo Robič. Po predstavitvah sta izpostavila bogato vsebino, kakovost vsebine in odlične nastope dijakov.

(Visited 500 times, 1 visits today)