Kritično do alternativnih dejstev  – FACT – Fighting Alternative facts with Critical Thinking

V dveletnem projektu v okviru programa Erasmus+, KA2 – partnerstva za izmenjavo med šolami – je naša šola koordinatorica in prijaviteljica projekta z naslovom Kritično do alternativnih dejstev  – FACT – Fighting Alternative facts with Critical Thinking.

Projektni tim Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše sestavljajo koordinatorica programa Ema Ramot in članice tima Branka Ribič, Darja Pahor in Darka Tancer Kajnih. V projekt so vključeni dijaki 2.a gimnazija; v posameznem šolskem letu se 5 dijakov iz razreda udeleži izmenjave na Poljskem, ostali dijaki so vključeni v projekt preko platforme eTwinning in projekta PODVIG v času obiska obeh partnerskih šol.

Osrednja tema našega projekta so lažne novice in propaganda nekoč in danes. Projekt naslavlja dve glavni prednostni nalogi, in sicer socialno vključevanje in podpora posameznikom pri pridobivanju in razvoju osnovnih znanj in kompetenc; poleg kulturne, državljanske in jezikovne kompetence želimo izpostaviti predvsem samoiniciativnost in podjetnost.

Namen in cilj projekta so razvijanje kritičnega mišljenja ob proučevanju dogodkov pred in med 2. svetovno vojno in danes; spoznavanje in uporaba strategij in orodij za prepoznavanje lažnih novic; spoznavanje razlogov za širjenje lažnih novic in propagande; razvijanje zmožnosti prepoznavanja elementov propagande in manipulacije v novicah in na plakatih; razvijanje zmožnosti argumentiranja ob obravnavi aktualnih tem; razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri iskanju virov, načinih urejanja podatkov in predstavitvi rezultatov.

(Visited 92 times, 1 visits today)