SIMBIOZA SKUPNOST IN PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI

Mentorica: Klavdija Podlesnik, prof.

Na GSKŠ Ruše že vrsto let izvajamo različne medgeneracijske projekte, med katerimi je tudi Simbioza šola, v ta projekt je vključena tudi dejavnost Simbioza giba.

V šolskem letu 2020/2021 se je projekt razširil na Simbioza skupnost, v okviru katere bomo izvajali PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI.

Simbioz@ se je pričela kot vseslovenska prostovoljska akcija, ki je temeljila na medgeneracijskem sodelovanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V letih 2011, 2012 in 2013 je projekt en teden na leto združil mlade prostovoljce na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji, ki so predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta.

2014 se je Simbioz@ razširila na Simbioza šola in Simbioza Giba. Od leta 2014 slednja poteka v obliki vsakoletne vseslovenske akcije in združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe – gibanja. Od 1.9.2020 dalje se je projekt razširil na SIMBIOZA SKUPNOST.

V lokalni skupnosti naši prostovoljci sodelujejo z različnimi institucijami, predvsem pa z VDC Polž – Ruše

Naši prostovoljci se družijo s starejšimi, igrajo družabne igre, hodijo na sprehode, pojejo, berejo knjige, si pripovedujejo zgodbe.

Računalniške delavnice pa so bile vedno pripravljene v povezavi z drugimi dejavnostmi: igranje družabnih iger, petje, harmonika…

Utrinki šolskega leta 2018/2019 – Gibanje v naravi z VDC Polž Ruše in Medgeneracijski center Danica Ruše

Utrinki šolskega leta 2019/2020 – Gibanje v naravi z VDC Polž Ruše in Medgeneracijski center Danica Ruše

Utrinki šolskega leta 2019/2020 – Druženje s starejšimi občani

Utrinki šolskega leta 2019/2020 – Božično – novoletni koncert

Utrinki šolskega leta 2020/2021 – Simbioza giba v septembru 2020

Utrinki šolskega leta 2020/2021 – Izdelovanje voščilnic na daljavo in pošiljanje let teh starejšim…

Utrinki šolskega leta 2020/2021 – Izvajanje projekta na daljavo

(Visited 156 times, 1 visits today)