Posredujemo vam navodila za izvajanje pouka na daljavo v prihajajočih dveh tednih:

 

NAVODILO DIJAKOM

Dijaki bodo navodila od posameznih učiteljev dobivali postopoma. Natančne informacije glede načina izvajanja pouka bodo objavljene v začetku tedna.

 

OBVESTILO STARŠEM

 

Vsa obvestila in aktualne informacije so zbrane na TEJ POVEZAVI.