Pozdravljeni dijaki,

kot ste bili obveščeni že iz medijev, v srednjih šolah s ponedeljkom, 2. 11. 2020, nadaljujemo z izobraževanjem na daljavo.

Način dela se ne spreminja. Izpostavljamo sledeče:

  • uporabljate z učitelji dogovorjene komunikacijske kanale in načine dela,
  • doma spremljajte e-pošto, eAsistent ter spletno stran šole (posredovanje obvestil),
  • pouk na daljavo bo večinoma potekal po obstoječem urniku,
  • sodelovanje pri pouku je obvezno, morebitne odsotnosti sporočite razredniku,
  • na daljavo se lahko tudi ocenjuje, o morebitnih spremembah napovedanih ocenjevanj in o spremembah načina ocenjevanja lahko odloči učitelj in dijake obvešča,
  • obvestite razrednike, v kolikor nimate potrebne IKT opreme (npr. prenosnik, …) ter dostopa do interneta za delo na domu,
  • v primeru težav z IKT tehnologijo oz. komunikacijo ali težav pri delu na daljavo nasploh, se obrnite na razrednike ali po potrebi tudi na vodstvo šole.

Ob slabi epidemiološki sliki okužb s COVID-19 vas prosimo za upoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19.

Za dodatne informacije ter obveščanje smo na šoli dosegljivi tudi na info@gimnazija-ruse.si oz. na 02/630 08 00. Dijakom dijaškega doma bodo na daljavo na razpolago tudi vzgojitelji.

Uspešno delo vsem. Ostanite zdravi.

Ravnatelj GSKŠ Ruše:
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 109 times, 1 visits today)