RAZPIS ZA VPIS 2023/2024 – SKUPNE DOLOČBE

PRIJAVA NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prvi prijavni rok: od 17. 2. – 20. 3. 2023. Kandidati odda eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.

Navodila za registracijo in prvo prijavo

Elektronska prijava poteka na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za prijavo za vpis v 1. letnik si lahko pogledate tukaj.

Navodila za vpogled v prijavo in spreminjanje prijave si lahko pogledate tukaj.

IZBIRNI POSTOPEK

Vsak dijak lahko odda ENO prijavnico, v kateri navede tri željen študijske programe. Pomemben je vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. P

IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Računalniški izračun točk

(Visited 422 times, 1 visits today)