Razpis za “Naj dijaka” šole za šolsko leto 2018/19

 

Razpis – NAJ DIJAK GSKŠ Ruše 2018-19