Primer vpeljevanje elementov formativnega spremljanja pri praktičnem pouku – Zdravila, dijaki 2. letnika programa farmacevtski tehnik.

Elementi formativnega spremljanja:

  • kriteriji uspešnosti
  • medvrstniška povratna informacija
  • samovrednotenje
Oglej si posnetek na Youtube.
(Visited 30 times, 1 visits today)