Prvi teden maja bomo izpeljali 3 medpredmetne ekskurzije:

  • 2. letniki vseh programov: dvodnevna ekskurzija na avstrijsko Koroško, 6. in 7. maj
  • 3. letniki programa farmacevtski tehnik: Dolenjska, 6. maj
  • 3. letniki programa farmacevtski tehnik: Prekmurje, 10. maj

 

Obvestila pred odhodom za vse tri ekskurzije najdete v okrožnicah:

Avstrijska Koroška Dolenjska Prekmurje