Na voljo je katalog Obveznih izbirnih vsebin in Interesnih dejavnosti za šolsko leto 2019/20.

 

Na isti spletni strani najdete tudi prijavnico, ki jo izpolnite in oddajte mentorjem.

 

Informacije OIV/ID