Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je dobava nove opreme za laboratorij Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, Ruše (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA