Skladno z veljavnimi pravili oz. predpisi se za izvedbo splošne in poklicne mature pripravi in sprejme hišni red. V primeru izrednih situacij se hišni red in izvedba mature sprotno prilagaja glede na usmeritve RIC-a, DMK oz. pristojnih, pri čemer se s prilagoditvami obvešča udeležence, izvajalce.

(Visited 34 times, 1 visits today)