Belana Jezovškek, 4. ag je dosegla srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja
psihologije, ki je potekalo v Novem mestu.

(Visited 22 times, 1 visits today)