Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo se je v šolskem letu 2020/2021 priključila projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS in pridobila naziv Šola ambasadorla EU. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja spoznavanje in ozaveščanje o Evropski uniji. Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim šolam v Sloveniji. Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Na šoli izvajamo različne aktivnosti. V okviru rednih in razrednih ur pripravljamo in izvajamo izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju, s katerimi dijaki pridobivajo znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Vzpostavili smo info točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji, oblikovali šolsko spletno in facebook stran in pisali prispevke v šolski časopis Habitus. Obiskali bomo Hiše Evropske unije v Ljubljani, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo, v nasprotnem primeru pa bomo dijakom omogočili interaktivni ogled. Sodelovali bomo na dogodkih, ki potekajo v obliki razprav z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna. Ob dnevu Evrope (9. maj) bomo pripravili prireditev in v okviru obeleževanja dogodka izvedli različne vsebine.

O aktivnostih projekta bomo poročali v različnih objavah na šolski spletni strani https://www.gimnazija-ruse.si/…/epas-sola-ambasadorka…/, facebook in instagram strani, lokalnih medijih.

Program na šoli bomo izvajali v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci.Spletni vir: https://www.europarl.europa.eu/slov…/sl/projekti/epas.html

Koordinatorice projekta v šolskem letu 2023/24 so Metka Volmajer, Maja Hergan, Tjaša Gselman in Tatjana Štok-Plej.

(Visited 241 times, 1 visits today)