V okrožnici so dodani spremljevalci in točen čas začetka posamezne aktivnosti. Dijaki, ki se boste
udeležili plačljivih aktivnosti denar prinesite na zbirališče in boste vstopnice, karte kupili na
blagajnah športnih objektov 10 minut pred začetkom. Za vse aktivnosti je potrebna primerna
športna oprema.
Dijaki, ki ne boste malicali v šoli, se do srede od malice odjavite.

(Visited 122 times, 1 visits today)