Ustni izpit – navodila

Prijava k splošni maturi (OBRAZEC)

Prijava k predmetu na splošni maturi (OBRAZEC)

Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature  (OBRAZEC)

Informacije, obrazci, plačilo in URNIKI za VAJE:

Tajnica šolske maturitetne komisije: dr. Iris Merkač

Telefon: 02 / 63 00 814 (kabinet) in 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: četrtek, 9.40 – 10.25

e-pošta: splosnamatura@gimnazija-ruse.si

OBRAZCI ZA PRIJAVO:

Predprijava na splošno maturo: OBRAZEC

Predprijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni predmet): OBRAZEC

Prijava k splošni maturi: OBRAZEC

Prijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5. predmet): OBRAZEC

Prijava k izpitu (tisti ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno): OBRAZEC

Redni dijaki se k splošni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

Odjava od splošne mature: OBRAZEC

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati Ric-u in GSKŠ Ruše. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo.

1. Plačilo za ric

2. Plačilo za GSŠKF Ruše:
Cena za kritje stroškov maturitetnih izpitov v višini 24.00 € za en izpit.
Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

Vaje, seminarske naloge

Kandidati, ki opravljajo maturo in nimajo statusa rednega dijaka na GSKŠ Ruše, se najkasneje do konca septembra prijavijo za obiskovanje vaj izbirnih predmetov (KEM, BIO, GEO).

Dijaki opravite seminarske naloge in vaje pri izbirnih predmetih v skladu z maturitetnim koledarjem in pod mentorstvom svojega učitelja/ice.
Kandidat, ki je seminarsko nalogo ali vaje oddal, pa ni pristopil k splošni maturi iz tega predmeta, se mu število doseženih točk upošteva pri naslednjih prijavah k splošni maturi. Lahko pa odda novo ali izboljšano nalogo v skladu s pravili. Pri tem se kandidatu upošteva število točk doseženo na tem izpitnem roku.

Kandidati se prijavijo v tajništvu šole en vsaj en teden pred zagovorom vaj.

Prijava za zunanje udeležence: prijavite se lahko v elektronski obliki na:

splosnamatura@gimnazija-ruse.si. Ob prijavi morate poravnati stroške vaj.  Plačilo vaj iz izbirnih maturitetnih predmetov (za udeležence, ki trenutno ne obiskujejo srednje šole):

– ena šolska ura vaj za posameznike: 15,00 €

– ena šolska ura vaj po osebi v skupini z najmanj 10 kandidati: 4,00 €

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše

št. TRR:  01100-6030695964,

sklic: 00-713300-015

Predmeti splošne mature:

Dijaki programa gimnazija opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

  1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit
  2. predmet: matematika, pisni in ustni izpit
  3. predmet: tuj jezik, pisni in ustni izpit
  4. predmet: izbirni predmet
  5. predmet: izbirni predmet

Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Koledar splošne mature: RIC

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Jesenski rok mature: individualni razporedi za opravljanje maturitetnih izpitov prispejo na šolo v skladu z maturitetnim koledarjem. Dijaki morate osebno podpisati seznanjenost z razporedom.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico splošne mature. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, sami pozanimati (v zbornici šole).

(Visited 1.749 times, 1 visits today)