POZOR! Do sprejetja novih pravilnikov so objavljeni pravilniki in dokumenti za šolsko leto 2020/21.

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (Uradni list)

(Visited 554 times, 2 visits today)