Leta 2001 smo navezali prve stike s šolo Adolfa Reichweina iz Marburga v Nemčiji. V okviru programa Socrates Comenius smo izvedli več projektov:

2003/04 – Jezikovni projekt “Biological and chemical analysis of the highland moor’s ecological system and the nearby river’s water”

2005/06 – Jezikovni projekt “Ecological studies of various ecological systems”

Zadnji projekt, poimenovan Gibanje v deželi pravljic/Märchen bewegen/Fairy Tales Move, je bil bolj jezikovno in literarno obarvan. Z njim smo zaključili leta 2011.

Sodelovanje s šolo iz Marburga se je ohranilo tudi po zaključku projekta, partnerstvo pa okrepili s projekti Erasmus+.

Socrates Comenius opisi projektov

V zadnjih letih smo izvedli nekaj manjših mednarodnih izmenjav v okviru samoorganizacije in samofinanciranja.

V šolskem letu 2016/17 se je mednarodno sodelovanje okrepilo. Odzvali smo se na povabilo mariborskih gimnazij in se pridružili dijakom, ki so obiskali Poljsko in kasneje tudi gostili dijake partnerske šole II LICEUM OGOLNOKSZTAICACE V GLIWICAH na Poljskem. Stkale so se prijateljske vezi med učitelji, tako da je sodelovanje postalo tradicionalno.

Poljska

Stike smo navezali tudi s strokovno srednjo šolo v Subotici. Prve izmenjave dijakov smo izvedli v šolskem letu 2017/18. Tudi to sodelovanje je že postalo stalnica.

Prispevek na TV Subotica.

Subotica

Vztrajno se prijavljamo tudi na razpise ERASMUS+. V okviru tega evropskega projekta izvajamo mobilnost dijakov in osebja strokovnega izobraževanja, na kratko poimenovano PRAKSE V TUJINI.

ERASMUS+ nam od šolskega leta 2019/20 ponuja tudi strateška partnerstva. Nosilec projekta je Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, partnerji pa so 3. gimnazija Maribor in srednja šola iz Gliwic na Poljskem.

(Visited 353 times, 1 visits today)