V okviru tega evropskega projekta izvajamo mobilnost dijakov in osebja strokovnega izobraževanja, na kratko poimenovano PRAKSE V TUJINI.

Akreditacija Erasmus+ nam omogoča kontinuirano izvajanje projektov v obdobju 2022 – 2027. Vzpostavljena imamo partnerstva v številnih državah, kar omogoča opravljanje prakse v tujini vedno večjemu številu dijakov.

V šolskem letu 2023/24 začenjamo z izvajanjem novega Erasmus+ projekta:
FOMO? Misli in deluj – lokalno in evropsko!

V šolskem letu 2019/20 smo začeli s projektom Erasmus strateška partnerstva. Nosilec projekta je Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, partnerji pa so 3. gimnazija Maribor in srednja šola iz Gliwic na Poljskem. Projekt se je v letu 2022 zaključil, zanj pa smo prejeli JABOLKO KAKOVOSTI.

V zadnjih letih smo izvedli nekaj manjših mednarodnih izmenjav v okviru samoorganizacije in samofinanciranja.

V šolskem letu 2016/17 se je mednarodno sodelovanje okrepilo. Odzvali smo se na povabilo mariborskih gimnazij in se pridružili dijakom, ki so obiskali Poljsko in kasneje tudi gostili dijake partnerske šole II LICEUM OGOLNOKSZTAICACE V GLIWICAH na Poljskem. Stkale so se prijateljske vezi med učitelji, tako da je sodelovanje postalo tradicionalno.

Poljska

Stike smo navezali tudi s strokovno srednjo šolo v Subotici. Prve izmenjave dijakov smo izvedli v šolskem letu 2017/18. Tudi to sodelovanje je že postalo stalnica.

Prispevek na TV Subotica.

Subotica

Leta 2001 smo navezali prve stike s šolo Adolfa Reichweina iz Marburga v Nemčiji. V okviru programa Socrates Comenius smo izvedli več projektov:

2003/04 – Jezikovni projekt “Biological and chemical analysis of the highland moor’s ecological system and the nearby river’s water”

2005/06 – Jezikovni projekt “Ecological studies of various ecological systems”

Zadnji projekt, poimenovan Gibanje v deželi pravljic/Märchen bewegen/Fairy Tales Move, je bil bolj jezikovno in literarno obarvan. Z njim smo zaključili leta 2011.

Sodelovanje s šolo iz Marburga se je ohranilo tudi po zaključku projekta, partnerstvo pa okrepili s projekti Erasmus+.

Socrates Comenius opisi projektov

(Visited 971 times, 1 visits today)