Farmacevtski tehnik

Odraslim omogočamo izobraževanje v programu farmacevtski tehnik, ki poteka v obliki izrednega izobraževanja.

Šolanje traja 2,5  leti in se zaključi s poklicno maturo. Ob vpisu pridobite STATUS izobraževanja odraslih. 

Ob vpisu potrebujete:
• obrazec za vpis (obrazec 1,20),
• spričevala za vse letnike končane srednje šole,
• spričevalo ali obvestilo o zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi,
• indeks, če ste že opravljali izpite kot odrasli, študenti, …,

Glede na priznane izpite pripravimo osebni izobraževalni načrt ter sklenemo individualno pogodbo.
Plačilo je glede na število manjkajočih predmetov.
V šolnino so vključena predavanja, dvakratno opravljanje izpita za posamezni predmet in vaje.
Plačilo je možno na obroke (do 7 obrokov).

Predavanja se bodo izvajala  med tednom popoldne (po 16.00 uri)  in v soboto. Možnost prenočitve v Youth hostlu v dijaškem domu, cena nočitve je 17 EUR.

Opravljanje izpitov pri posameznem predmetu bo po opravljenih predavanjih. Na izpit se je potrebno prijaviti najkasneje 2 dni pred izpitom. Če se odločite, da izpita ne boste opravljali, se morate najkasneje 2 dni pred izpitom odjaviti (drugače se šteje, kot da ste bili pri izpitu neuspešni). Če izpit opravljate tretjič ali naslednjič, se plača izpit v skladu s ceniki šole.

Gimnazija in kemijski tehnik

Izobraževanje odraslih za program gimnazije in kemijski tehnik  se izvaja s samoizobraževanjem in konzultacijami pri posameznih učiteljih ter opravljanjem izpitov.

Kandidati se lahko vključijo v to izobraževanje kadarkoli in tako, da pošljejo na šolo pisno prošnjo, kateri priložijo dokazila oz. dokumentacijo o dosedanjem uspešnem izobraževanju (letna spričevala, potrdila o izpitih, …), na osnovi katerih se kandidatom določijo diferencialni izpiti.

S samoizobraževanjem odrasli  NE PRIDOBIJO STATUSA – POTRDILA O VPISU!

(Visited 3.652 times, 1 visits today)