Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.gimnazija-ruse.si . Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti navedenega spletišča so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 Stopnja skladnosti

Spletišče www.gimnazija-ruse.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.gimnazija-ruse.si spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne tabele s podatki,
 • primeri fotografij oz. opisi fotografij,
 • razni drugi dokumenti ali objave.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Glede na redne oz. pogoste posodobitve vsebin spletišča lahko obiskovalci pri brskanju, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@gimnazija-ruse.si .

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

Ruše, 18. 4. 2023

Ravnatelj GSŠKF Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

                                                                    

(Visited 271 times, 1 visits today)