Spoštovani starši, skrbniki dijakov.

V četrtek, 16. 1. 2020, ob 17.00 uri bo na GSKŠ Ruše potekal 2. roditeljski sestanek.

Na sestankih posameznih oddelčnih skupnosti bodo obravnavane sledeče tematike:
– učni uspeh dijakov v prvem ocenjevalnem obdobju,
– izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda GSKŠ Ruše,
– in druge.

Za dodatne informacije smo dosegljivi.

Vabljeni k udeležbi,

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 69 times, 1 visits today)