V okviru projekta EPAS smo trenutno aktivni v debatah Če bi jaz odločal, bi…, kjer dijaki razmišljajo o najrazličnejših temah:

  • o spopadu s pandemijo,
  • o boju proti globalnim segrevanjem,
  • o pravicah manjšin (rasnih, verskih, spolnih, …),
  • o zaposlovanju mladih,
  • o enakopravnosti spolov,
  • o energetskih virih prihodnosti,
  • o svobodi govora in preprečevanju lažnih novic in
  • o preprečevanju odvisnosti med mladimi.

S svojimi predlogi najaktivneje sodelujejo dijaki 2. ag, predvsem Ožbej Očko, ob pomoči 3. ag.

O svobodi govora je Ožbej Očko oblikoval razmišljanje s predlogi za izboljšanje.

Svoboda govora je ena temeljnih človekovih pravic in je temelj demokracije, saj ima vsak pravico javno izraziti svoje mnenje, stališče. Ali to pomeni, da je v imenu svobode govora dovoljeno izraziti vse? Menim, da ne, saj je zelo pomembno upoštevati načelo, da se svoboda govora konča tam, kjer se pričenjajo pravice drugih. Zato moramo paziti, kako neko zadevo sporočimo tako, da pri tem nismo žaljivi, saj se velikokrat zgodi, da izražanje mnenja preraste v sovražen govor.

Iz svobode govora se razvijejo tudi druge pravice – predvsem svoboda tiska in medijev. Menim, da bi morali novinarji ostati zvesti svojemu poklicu in novinarski etiki ter pisati in sporočati na etičen, preverljiv način, z namenom kar najbolje, nepristransko informirati ljudi. Naloga vsakega posameznika pa je, da je dovolj kritičen in da na podlagi različnih virov sam pri sebi izlušči, kaj je zanj »prava« resnica.

Zato menim, da je o lažnih novicah potrebno ozaveščati otroke že v času opismenjevanja. Vzgajati jih moramo, da ne verjamejo vsemu, kar preberejo na spletu oz. socialnih omrežjih. Ključno je, da otroke že v šolah vzgajamo v kritične bralce, ki znajo sami presoditi, kaj je lahko resnica in kaj ne. Te vsebine bi uvedel v učne načrte pri vseh predmetih, kjer gre za delo z viri in raziskovanjem po spletu. V tretji triadi bi uvedel obvezni predmet filozofija za otroke, ki je na nekaterih osnovnih šolah že uveljavljen kot izbirni predmet. Pri tem predmetu otroke učijo kritičnega razmišljanja. Ta predmet bi moral biti na urniku enkrat na teden, s tem bi bili učenci ocenjeni in tako bi lahko merili napredek učencev.

V učni načrt slovenščine v osnovni in srednji šoli pa bi uvedel retoriko, kjer bi se učenci naučili pravilno in izbrano komunicirati ter kako sporočati informacije ostalim.

(Visited 126 times, 1 visits today)