V Projektu Subotica od leta 2017 sodelujemo s Srednjo kemijsko in tehnološko šolo iz Subotice. V
času korone nismo sodelovali, sedaj spet obnavljamo sodelovanje.
Spomladi 2023 bo 16 dijakinj in dijakov drugih letnikov naše šole za pet dni odpotovalo v Subotico,
kjer bo srbska srednja šola pripravila program za naše dijake. Ogledali si bomo Subotico z okolico,
srednjo šolo, kjer bomo sodelovali pri laboratorijskem delu , obiskali bomo Palićko jezero, opazovali
bomo ptice… Poleg strokovnega sodelovanja gre za spoznavanje drugačne kulture, jezika in navad.
Del stroškov krijejo dijaki (starši, skrbniki dijaka), del stroškov krije šola.
Dijake bosta spremljali dve profesorici.
Za udeležence na projektu veljajo šolska pravila in drugi dogovori o udeležbi na projektu.
Za izvedbo projekta, za izbor dijakov udeležencev se pripravi Pravila o izbiri dijakov za udeležbo v
projektu Subotica. Udeležence se izbere na osnovi izkazanega interesa za udeležbo (oddane vloge).
Zainteresirani dijaki (2. letnik) se v projekt prijavijo s pisno vlogo – rok za prijavo je 23. 1. 2023
(izpolnjen obrazec s prilogami se odda mentorici oz. vodji projekta).

Vodja projekta: Petra Marinič, prof.

(Visited 178 times, 1 visits today)