Razvojna naloga »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje«

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše se je s šolskim letom 2020/21 vključila v razvojno nalogo »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje« (RNUUO). Naloga bo potekala do avgusta 2023 in je podprta s strani Zavoda RS za šolstvo.

Cilji razvojne naloge so:

  • šolska praksa, ki upošteva individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti – dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju (FS),
  • širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih FS med vse udeležence v kolektivih,
  • vključiti dijake v sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterije uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje),
  • videti in slišati vsakega dijaka,
  • spodbujati medsebojno sodelovanje,
  • ustvariti vzpodbudno učno okolje.

Razvojna naloga je namenjena tudi profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev, razmisleku o spremembah in izboljšavah izobraževalnega procesa ob izobraževanjih, posvetih in izmenjavah izkušenj.

Šolski tim sestavljajo: Nuša Bezek (koordinatorica), Lea Levstik, Metka Volmajer, Tanja Breznik, Urška Hertiš in Saška Javornik.

Naloga članov šolskega tima je vključevanje elementov formativnega spremljanja v svoj pouk, širjenje ideje v kolektiv ter priprava izobraževalnih delavnic in primerov dobrih praks.

Koordinatorica naloge: Nuša Bezek, prof. bio in kem

(Visited 174 times, 1 visits today)