V tretjem tednu septembra organiziramo različne dejavnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

 

Dijaki 1. letnikov vseh programov se bodo od srede do petka družili v Ribnici na Pohorju. V petek, 20. 9. 2019, bo v Ribnici organiziran tudi 1. roditeljski sestanek.

Okrožnica za 1. letnike z vabilom za starše

Za dijake drugih  letnikov bomo  19. in 20. 9. 2019  izvedli naslednje dejavnosti: učenje učenja in ogled Maribora z obiskom Pokrajinskega muzeja Maribor.

Okrožnica za 2. letnike

Za dijake 3. aFT, 3. bFT in 3. aKT bomo  v četrtek, 19. 9. 2019,  izvedli dejavnosti v okviru obveznega dela ID. Obiskali boste Fakulteto za gradbeništvo v Mariboru, kjer se boste udeležili predavanj in delavnic v okviru prireditev ob tednu mobilnosti.

Okrožnica za 3. letnike