Projekt PODVIG – »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnaziji«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR. 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše je vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«, ki poteka od 2018 do 2022 pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije v okviru Evropskega socialnega sklada. Imamo status implementacijske B šole.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Vodja projekta je dr. Anton Polšak.

Načrtovane aktivnosti, ki omogočajo razvijanje kompetenc in doseganje ciljev, notranji in zunanji sodelavci ter pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni v Letnem delovnem načrtu šole 2021/22.

Dr. Branka Ribič Hederih, vodja šolskega projektnega tima

(Visited 62 times, 1 visits today)