V četrtek, 21. marca 2019, bo  šolsko tekmovanje iz matematike – EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU.

Tekmovalci se ob 12.40 zberete pred učilnico za teste v prvem nadstropju. Prvi del tekmovanja traja 90 minut, drugi (odbirni) del pa 45 minut.

Vsem udeležencem se prizna 5 ur izbirnega dela OIV/ID. Potrdilo podpiše učitelj matematike. Naloge in literaturo za pripravo na tekmovanje najdete na spletni strani DMFA in na šolski spletni strani (e-učilnica Matematika in logika).

 

S seboj prinesite geometrijsko orodje in  pisalni pribor.

Uporaba žepnih računal ni dovoljena.

 

Aktiv matematike

(Visited 120 times, 1 visits today)