V četrtek, 17. marca 2022, bo potekalo šolsko tekmovanje iz matematike – EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU.
Tekmovanje s pričetkom ob 12:35 bo trajalo 90 minut (šolski del), drugi (odbirni) del za
gimnazijce 60 minut in tehnike 45 minut.


Na tekmovanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca,
ki ste ga prejeli po e-pošti, do 11. 3. 2022, do 24:00.


Razpored dijakov po učilnicah bomo objavili naknadno.


Vsem udeležencem se prizna 5 ur izbirnega dela OIV/ID. Potrdilo podpiše učitelj
matematike. Naloge in literaturo za pripravo na tekmovanje najdete na spletni strani
DMFA in v e-učilnici LOGIKA, KENGURU in BOBER.


S seboj prinesite geometrijsko orodje in pisalni pribor.
Uporaba žepnih računal ni dovoljena.


Vse dodatne informacije prejmete pri svoji učiteljici matematike.


Aktiv matematičark

(Visited 169 times, 1 visits today)