Gimnazija in srednja kemijska šola se je v šolskem letu 2020/2021 priključila projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja spoznavanje in ozaveščanje o Evropski uniji. Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim šolam v Sloveniji. Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Na šoli bomo izvajali različne aktivnosti. Pripravljali in izvajali bomo izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju, s katerimi bodo dijaki pridobili znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Vzpostavili bomo info točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji, oblikovali šolsko spletno in facebook stran in pisali prispevke v šolski časopis Habitus. Če bodo razmere dopuščale, bomo organizirali obisk Hiše Evropske unije, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo, v nasprotnem primeru pa bomo dijakom omogočili interaktivni ogled. Sodelovali bomo na dogodkih, ki potekajo v obliki razprav, z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna. Ob dnevu Evrope (9. maj) bomo pripravili prireditev in v okviru obeleževanja dogodka izvedli različne vsebine. Izvedbo aktivnosti bomo sproti prilagajali izrednim razmeram in poskušali vključevati čim več dijakov.

O aktivnostih projekta bomo poročali v različnih objavah na šolski spletni strani https://www.gimnazija-ruse.si/…/epas-sola-ambasadorka…/, facebook strani, lokalnih medijih.

Program na šoli bomo izvajali v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci.Spletni vir: https://www.europarl.europa.eu/slov…/sl/projekti/epas.html

Koordinatorici projekta Šola ambasadorka EP sva Metka Volmajer, prof. in Tatjana Štok-Plej, prof.

(Visited 32 times, 1 visits today)