Gimnazija in srednja                                                                     Šolsko leto 2019/2020

kemijska šola Ruše                          Oktober 2019

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.- 4. oktober / Dolgoš Hergan Denac Jerkovič
7.- 11. oktober Ramot Ježovnik Flajsinger Štajnmec Šljivar
14.- 18. oktober Marinič Tancer M. Oman Bezek Volmajer
21.- 25. oktober Breznik Dolgoš Hergan Denac Jerkovič


DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.- 4. oktober / Gibičar G. Puconja Levstik Štefok
7.- 11. oktober Lubej Pahor Peršak Koler K. Tkalec
14.- 18. oktober Pigac Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Dolenc
21.- 25. oktober Ribič Gibičar G. Puconja Levstik Štefok


DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.- 4. oktober 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag
7.- 11. oktober 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag
14.- 18. oktober 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag
21.- 25. oktober 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag


Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                              Samo Robič, univ.dipl. inž. kem. teh.