Razmišljanje o razpravi v studiu Evropa o šolanju na daljavo

8.1.2020 je na facebook strani Evropskega parlamenta Slovenije potekala razprava o tem, ali je generacija učencev in dijakov, ki se že tako dolgo šola na daljavo, izgubljena generacija. Udeležili smo se ga tudi člani EPAS GSKŠ. V razpravi so sodelovali dr. Milan Zver (ELS), Damir Orehovec (ministerstvo za šolstvo), Maja Kalin (Dijaška organizacija Slovenije) in Špela Reš (Center LOGOUT).

Gostje oddaje so razpravljali o pozitivnih in negativnih posledicah šolanja na daljavo. Pozitiven vidik je pridobitev znanja glede uporabe tehnologije, negativnih vidikov pa je več:

  • nepopolna socializacija otrok in mladih,
  • izguba stika z učiteljem,
  • pomanjkanje znanja,
  • najrazličnejše stiske otrok,
  • preobremenjenost staršev in otrok,
  • nezmožnost ločevanja med šolo in domom…

Največ pozitivnih vidikov je videl dr. Milan Zver, ki je vztrajal, da se da tudi na daljavo osvojiti dovolj kvalitetno znanja, državni sekretar Orehovec pa je predstavil, kaj in koliko je ministrstvo skupaj z Zavodom RS za šolstvo vložilo v delo na daljavo. Veliko je bilo govora o neučinkovitosti takšnega učenja, tudi predstavnica dijakov je posebej poudarila, da manjka stik in odziv učiteljev, čeprav se ji je besedna zveza izgubljena generacija zdela pretežka. Psihologinja gospa Res pa je razložila, da se pri otrocih in mladostnikih srečujejo s pogostejšimi psihološkimi težavami. Odzvali so se tudi poslušalci, ki so med drugim postavili vprašanje o možnosti ponavljanja šolskega leta, vendar je gospod Orehovec to zavrnil z utemeljitvijo, da bi bilo ponavljanje popolnoma nesmiselno, ker ni večjih izgub in učni proces poteka dalje. Gospod Zver je, če se epidemiološka slika ne bi izboljšala, omenil celo možnost nadaljevanja šolanja na daljavo tudi v naslednjem šolskem letu.

Ob koncu razprave sva dobila vtis, da razpravljalci menijo, da pouk na daljavo nima večjih posledic. Meniva, da se predstavnica dijakov ni dovolj zavzela za naše stališče, za čim hitrejšo vrnitev v šolo. Menimo, da takšen način dela ne vodi nikamor. Ministrstvo in evropski poslanec si zadeve ne morejo predstavljati oz. vidijo situacijo s popolnoma drugačnega vidika kot profesorji in mi, dijaki, zato s slišanim nisva bila zadovoljna. Največji problem se nama zdi, da dogajanje komentirajo ljudje, ki z delom na daljavo nimajo nobenih osebnih izkušenj.

(Visited 92 times, 1 visits today)