V septembru so dijaki 1. letnikov na delavnicah spoznavali učno okolje za pouk na daljavo, ki ga uporabljamo na GSŠKF Ruše.

Člani šolskega razvojnega tima smo nadaljevali z izobraževanji in srečanji, na katerih smo delili izkušnje in se drug od drugega naučili še kaj novega. Projekt se sicer izteka, v tem času smo učitelji že ugotovili, uporaba katerih aplikacij ustreza nam in našim dijakom.

S pomočjo različnih orodij spodbujamo pri dijakih sodelovanje in ustvarjanje, omogočajo nam samovrednotenje in spremljanje lastnega napredka. Nova znanja in dognanja bomo uporabili v novi razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, kjer dajemo poudarek prav na te kompetence.

Nekaj izdelkov dijakov:

Koordinatorica projekta: Lea Levstik, mag. farm.

(Visited 271 times, 1 visits today)